Icon Prejmite ponudbo Icon Izračunajte prihranek Icon Pogosta vprašanja Icon Naš kontakt
Nazaj
Prejmite ponudbo

Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Oddajte povpraševanje za brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo.

Izračunajte prihranek

Svoj prihranek ob prehodu na samooskrbo lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
PRAVNO OBVESTILO

Pravno obvestilo

Lastnik spletnih strani, spletnih portalov ali spletnih aplikacij (v nadaljevanju: spletna mesta) je GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško (v nadaljevanju: GEN-I), skrbnik vsebine pa je GEN-I Sonce, energetske storitve, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: GEN-I Sonce). GEN-I in GEN-I Sonce sta skupaj v nadaljevanju imenovana tudi upravljavec.

Uporabniki oziroma obiskovalci spletnih mest so v nadaljevanju na splošno poimenovani uporabnik(i). Vsi izrazi, uporabljeni v tem pravnem obvestilu so zapisani v moški slovnični obliki, a se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Ob vstopu na spletna mesta GEN-I Sonce je uporabnik dolžan pozorno prebrati te pogoje uporabe in jih v celoti upoštevati.

Pri obiskovanju spletnih mest GEN-I Sonce, sodelovanju v njegovih dejavnostih na spletu in podobnih aktivnostih, ter na splošno pri kakršni koli uporabi spletnih mest GEN-I Sonce se uporabnik v celoti strinja s temi pogoji uporabe. Če se s pogoji uporabe ne strinja, upravljavec odsvetuje uporabo teh spletnih mest.

Z vstopom, registracijo ali prijavo v spletna mesta družbe GEN-I Sonce, uporabnik potrjuje, da je navedene pogoje uporabe skrbno prebral, jih razume ter v celoti sprejema. Pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletnih mest GEN-I Sonce. Z vstopom na spletno mesto se uporabnik oziroma obiskovalec strinja z vsemi na spletnih mestih navedenimi omejitvami in pogoji ter potrjuje, da je jasno in izčrpno seznanjen s pogoji uporabe, podatki o upravljavcu in politiko obdelave podatkov ter uporabo piškotkov, ter da se z vsem navedenim strinja. Ta dokument in morebitni dodatni pogoji določajo pogoje uporabe spletnih mest in drugih spletnih vsebin GEN-I Sonce ter pojasnjujejo, kako GEN-I Sonce uporablja osebne podatke. Še več o obdelavi osebnih podatkov, pravicah posameznikov in obveznostih upravljavca je zapisano v Pogojih varstva osebnih podatkov.

Upravljavec si v prizadevanju, da zaščiti svoje storitve in svoje uporabnike, pridružuje pravico, da blokira ali kakorkoli drugače prepreči dostavo kakršnekoli e-pošte ali druge komunikacije s spletnih mest ali na njih ali da uporabnikom prepreči kršenje pravic drugih oseb (na primer avtorskih pravic). S tehnologijo in drugimi sredstvi, ki jih uporablja, lahko upravljavec prepreči uporabo storitve ali jo prekine.

Družbe skupine GEN-I lahko uporabnikom nudijo tudi druge aplikacije in spletne storitve, ki v teh pogojih uporabe niso izrecno urejene. V takšnem primeru so (dodatni) pogoji uporabe uporabniku podani in je z njimi seznanjen ob začetku uporabe posamezne aplikacije in spletne storitve.

Upravljavec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih spletnih mestih. Besedila in podatki na spletnih mestih so izključno informativne narave in nimajo nobenih pravnih posledic oziroma na njihovi podlagi ne morejo nastati nikakršne obveznosti ali pravice, niti jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja morebitnih pravic ali zahtevkov, razen če je to izrecno določeno v veljavni zakonodaji. Prav tako upravljavec ne jamči za njihovo točnost, popolnost in celovitost. Vsi uporabniki ali obiskovalci spletnih mest objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni, doda ali odstrani vsebino teh spletnih mest in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Niti upravljavec niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih mest ni odgovorna za njihovo občasno nedelovanje, za morebitno netočnost informacij, za obliko in vsebino podatkov in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja slednjih, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na njih in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Na spletnih mestih GEN-I Sonce lahko obstajajo tudi povezave na druga spletna mesta, ki niso v nikakršni povezavi z GEN-I ali njenimi odvisnimi družbami. Upravljavec ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin kateregakoli spletnega mesta, za katerega nudi povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih mest ali zaščito podatkov na teh spletnih mestih. Upravljavec ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih preko povezav, ki niso njegova last, prav tako tudi ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Ob kliku na takšno povezavo, do katere od drugih spletnih mest tretjih oseb, se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politike glede varovanja zasebnosti podatkov. Uporabniku in obiskovalcu teh strani upravljavec svetuje, da si pri slednjih prebere pogoje uporabe in varstva (osebnih) podatkov.

Družba GEN-I Sonce je kot upravljavec osebnih podatkov pripravila informacije za posameznike, katerih osebne podatke obdeluje, poimenovane Pogoji varstva osebnih podatkov (lahko tudi Izjava o varstvu osebnih podatkov), s katerimi zagotavlja posameznikom seznanitev z nameni in podlagami za obdelavo osebnih podatkov in izvrševanje njihovih pravic iz naslova obdelave osebnih podatkov. Prav tako so v Pogojih varstva osebnih podatkov navedene vse ostale zahtevane informacije, določene v slovenskih predpisih s področja varstva osebnih podatkov in v Splošni uredbi o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR) in sicer iz členov 13 in 14 ter sporočila iz členov 15 do 22 in 34 GDPR, povezane z obdelavo osebnih podatkov, v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki in jeziku. Pogoji varstva osebnih podatkov so stalno dostopni na sedežu upravljavca, v vseh poslovnih enotah upravljavca in na njegovih spletnih mestih.

Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. Osebni podatki posameznikov se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena oziroma dokler za to obstaja ustrezna podlaga, kot podrobneje opredeljeno v Pogojih varstva osebnih podatkov.

Za uporabo nekaterih (delov) spletnih mest ali za sodelovanje v nekaterih dejavnostih GEN-I Sonce, se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo se uporabnik strinja, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnih strani GEN-I Sonce, uporabijo na način in v namene, opisane v teh pogojih uporabe in v Pogojih varstva osebnih podatkov.

Za uporabo nekaterih (delov) spletnih strani ali za sodelovanje v nekaterih dejavnostih oziroma za uporabo spletnih aplikacij GEN-I Sonce, se zahteva vnos nekaterih osebnih podatkov (npr. izpolnjevanje obrazcev za oddajo povpraševanj, prijava na e-novice ipd.). Takšni osebni podatki bodo obdelovani na način in v namene opisane v Pogojih varstva osebnih podatkov. Za uporabo nekaterih (delov) spletnih mest ali za sodelovanje v nekaterih dejavnostih GEN-I Sonce se je treba prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo se uporabnik strinja, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnih mest GEN-I Sonce, uporabijo na način in v namene, opisane v teh pogojih uporabe in v Pogojih varstva osebnih podatkov.

Nekateri osebni podatki se zbirajo tudi s tehnologijo tako imenovanih piškotkov. Tudi za tovrstne podatke veljajo Pogoji varstva osebnih podatkov, več informacij o piškotkih pa lahko preberete v dokumentu Pravila za piškotke.

Osebni podatki, pridobljeni preko spletnih strani GEN-I Sonce, se bodo obdelovali v skladu s posameznimi nacionalnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in GDPR. Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, vključno z e-poštnimi naslovi posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Brez soglasja oziroma dovoljenja uporabnikov, podatkov, ki jih pridobi GEN-I Sonce na svojih spletnih mestih, ne prodaja, ne prenaša in ne razkriva nikomur izven skupine GEN-I, razen če zakon določa oziroma terja drugače.

Uporabnik je dolžan poskrbeti, da so podatki, ki jih posreduje, točni in ažurni. GEN-I Sonce mora kot upravljavec osebnih podatkov na zahtevo uporabnika dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni; izbrisati osebne podatke, za katere uporabnik tako zahteva in upravljavec nima pravnega temelja, da podatke hrani; omogočiti dostop do osebnih podatkov uporabnikov; popraviti osebne podatke uporabnika; ter izvajati vse druge pravice posameznikov, naštete v Pogojih varstva osebnih podatkov. Ob vsakem obisku spletne strani se na spletnem strežniku v dnevniške datoteke avtomatsko shranjujejo podatki o spletnem prometu (verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Upravljavec tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo največ 3 mesece, nato se brišejo.

GEN-I Sonce se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov. Zbrane podatke bo uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnih mest in v okviru zakonskih določb. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika ne bo razkril tretjim strankam. Upravljavec bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Matična družba GEN-I je imetnik vseh materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, grafični elementi, fotografije, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba in podobno), objavljenimi na spletnih straneh oziroma v spletnih aplikacijah, skladno z vsakokrat veljavno področno zakonodajo, ki ureja avtorske in druge sorodne pravice ter intelektualno lastnino.

Vsebine, ki jih objavita GEN-I ali GEN-I Sonce, je dovoljeno uporabljati zgolj za osebne in nekomercialne namene. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena GEN-I ali GEN-I Sonce se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati, razen v primerih, če to izrecno dovoljuje zakon.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavljata GEN-I ali GEN-I Sonce, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Kljub predhodno podanemu dovoljenju mora uporabnik na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani navesti: »GEN-I, d.o.o. – vse pravice pridržane«. Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je GEN-I, GEN-I Sonce ali tretja oseba. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava. GEN-I in GEN-I Sonce bosta aktivno uveljavljala pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitve naredite povezavo na spletno mesto GEN-I Sonce. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo upravljavca je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

GEN-I Sonce ali njegovi zaposleni ne sprejemajo, ali pa štejejo za nezahtevane oziroma nenaročene vse ideje, vključno z idejami za nove dejavnosti ali storitve, oglaševalske kampanje, nove promocije, nove izdelke ali tehnologije, postopke, materiale, trženjske načrte ali imena novih storitev ali izdelkov. GEN-I Sonce prosi, da se mu ne pošiljajo nezahtevane ideje, predstavitve ali druga dela. Namen teh pravil je, da se GEN-I Sonce izogne morebitnemu nerazumevanju ali sporom, ko se utegnejo storitve GEN-I Sonce ali dejavnosti ter izdelki ali trženjske strategije zdeti podobne idejam, poslanim GEN-I Sonce. Zato GEN-I Sonce prosi, da uporabniki ne pošiljajo nezahtevanih idej in gradiv GEN-I Sonce ali komurkoli, ki je kakorkoli povezan z GEN-I Sonce. Če pa kljub prošnji, da svojih idej in gradiv GEN-I Sonce ne pošiljate, to vendarle storite, GEN-I Sonce ne daje nobenih zagotovil, da bodo ideje ali gradiva obravnavani kot zaupni ali kot uporabnikova last.

Te pogoje o uporabi spletnih mest lahko GEN-I Sonce občasno posodobi skladno s spremembami oziroma zahtevami področne zakonodaje, spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Ob vsaki posodobitvi se zaznamuje tudi datum, ko je bila posodobitev opravljena, ki je razviden na koncu pogojev. V primeru bistvenih vsebinskih sprememb teh pogojev ali spremembe načina uporabe osebnih podatkov, bo GEN-I Sonce pred uvedbo sprememb uporabnike obvestil na vidnem mestu oziroma z neposrednim obvestilom uporabnikom. GEN-i Sonce priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te pogoje, da bodo vedno obveščeni o pogojih uporabe ter o tem, kako GEN-I Sonce varuje njihovo zasebnost.

Uporabniki lahko prijavijo zlorabe ter podajo pripombe in vprašanja v zvezi s temi pogoji uporabe spletnih strani, Pogoji varstva osebnih podatkov upravljavca ali v zvezi z njihovimi izkušnjami z uporabo spletnih strani GEN-I Sonce na elektronski naslov sonce@gen-i.si.

Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe. Pogoji uporabe so bili zadnjič posodobljeni 1. 9. 2023.

GEN-I Sonce

Scroll