Icon Prejmite ponudbo Icon Pogosta vprašanja Icon Naš kontakt
Nazaj
Prejmite ponudbo

Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Oddajte povpraševanje za brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

 

 

 

Posebni pogoji varstva osebnih podatkov za uporabnike aplikacije 

Moj GEN-I Charge

1. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Z vašimi osebnimi podatki v družbi GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. (v nadaljevanju: GEN-I, d.o.o. ali upravljavec), sedež: Vrbina 17, 8270 Krško, ki nastopa v vlogi upravljavca osebnih podatkov, ravnamo profesionalno, kar pomeni: zakonito, pošteno, varno, skrbno in pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, ki jo imamo zaradi razpolaganja z vašimi osebnimi podatki, zato so v nadaljevanju navedene vse ključne informacije v zvezi z njihovo obdelavo. Pomembno je, da pred uporabo naših produktov preberete in razumete naše pogoje varstva osebnih podatkov, saj se šteje, da jih z uporabo naših produktov sprejemate.

 

2. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Nad obdelavo vaših osebnih podatkov bdi naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki stalno spremlja skladnost obdelav z veljavnimi predpisi in mednarodnimi standardi, ocenjuje učinke obdelave osebnih podatkov ter sodeluje z nadzornimi organi.

Za vsa vprašanja ali pomoč pri uveljavljanju vaših pravic vam je pooblaščena oseba na voljo osebno na sedežu družbe GEN-I, d.o.o., preko e-pošte dpo@gen-i.eu ali na brezplačni telefonski številki 080 1558.

 

3. NAMENI IN PODLAGE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Pojasniti vam želimo, na kakšen način uporabljamo vaše osebne podatke zaradi uporabe mobilne aplikacije Moj GEN-I Charge.

Ob registraciji prejme GEN-I, d.o.o. od uporabnika podatek o elektronskem naslovu, geslu, imenu, priimku, naslovu bivališča, državi in telefonski številki. Vse navedene osebne podatke GEN-I, d.o.o. zbira in hrani z namenom omogočanja dostopa do mobilne aplikacije in njihove uporabe. Z nekaterimi vašimi podatki smo lahko razpolagali že pred vašo registracijo v aplikacijo zaradi vašega pogodbenega odnosa z nami in zaradi uporabe našega spletnega portala Moj GEN-I.

Google Analytics uporabljamo za sledenje vedenja uporabnikov v naših aplikacijah. Vsi podatki so anonimizirani, ne pošiljamo osebnih podatkov, kot so ime, e-pošta ali podobne, kar pomeni, da lahko razumemo, kaj uporabnik počne v aplikaciji, vendar ne moremo vedeti, kdo je ta oseba. To pomeni, da lahko razumemo, koliko uporabnikov prenese aplikacijo, se prijavi, se večkrat prijavi, katere strani v aplikaciji obišče in kaj počne v aplikaciji (na primer s klikom na gumbe), vse z namenom, da lahko razumemo način uporabe aplikacije uporabnikov in posledično storitev stalno izboljšujemo. Google Firebase uporabljamo tudi za sledenje napakam v aplikacijah, da lahko razumemo, če gre kaj narobe, ter lahko primerno ukrepamo in napako odpravimo.

Vse informacije obstajajo v storitvi Google Analytics in bodo na voljo vam in nam. Vsi podatki so anonimizirani.

 

GEN-I, d.o.o. vaše osebne podatke obdeluje za naslednje namene in na podlagi naslednjih pravnih podlag:

 

Če se odločite za registracijo vašega računa, bomo obdelali vaše osebne podatke, da bi ustvarili uporabniški račun. Pravna podlaga za to obdelavo je sklenitev pogodbenega razmerja z vami glede zagotavljanja storitve mobilne aplikacije Moj GEN-I Charge.

Da vam lahko ponudimo storitev, bomo obdelovali podatke v zvezi z vašo naročnino na storitev E-mobilnost, da bi vam zagotovili vpogled v vaše seje in vaše stroške. Pravna podlaga za to obdelavo je izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti do vas.

Za komunikacijo z vami lahko uporabimo podatke, da vam pošljemo pomembne informacije v zvezi s storitvijo. Pravna podlaga za to obdelavo je izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do vas in zasledovanje zakonitih interesov. Če ne želite prejemati takih opozoril ali sporočil, lahko v nastavitvah računa izklopite obvestila, vendar s tem tvegate, da pomembnih obvestil v zvezi z delovanjem storitve ne boste prejeli.

Za razvoj in izboljšanje storitve uporabljamo agregirane in neosebne podatke (ki niso povezani z vami). Na ta način uporabljamo tudi podatke za odpravljanje težav, analizo podatkov, testiranje, raziskave in statistične namene. Pravna podlaga za to obdelavo je izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do vas in zasledovanje zakonitih interesov.

Za shranjevanje nastavitev vašega računa (npr. nastavitve lokacije, e-pošte, gesla ali nastavitve obvestil) in za sledenje vaši uporabi storitve, da dobimo boljšo sliko o tem, kako lahko storitev še izboljšamo, za sledenje napakam v aplikacijah, z namenom nemotenega delovanja aplikacije oz. njenih funkcionalnosti, možnosti stalnih nadgradenj aplikacije in odprave napak v aplikaciji uporabljamo "piškotke" in podobne druge sledilne tehnologije. Pravna podlaga za to obdelavo je izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do vas in zasledovanje zakonitih interesov. Še več informacij o tem, kaj so in kako uporabljamo piškotke, si preberite v pravnem obvestilu.

Podatki se shranjujejo le toliko časa, kolikor so potrebni za izpolnitev pogodbenih obveznosti do vas oz. dokler imate aktiven račun za uporabo te storitve. Vaše podatke lahko hranimo dlje časa, če to zahtevajo veljavna zakonska obdobja hrambe. Uporabnik se lahko odjavi kot uporabnik mobilne aplikacije s pisno zahtevo, poslano s priporočeno pošto na naslov GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. Vrbina 17, 8270 Krško ali preko elektronske pošte na naslov mojgeni@gen-i.si. Na podlagi odjave bo GEN-I, d.o.o. izbrisal uporabnikov uporabniški račun.

 

4. POSAMEZNIKI, KATERIH OSEBNE PODATKE OBDELUJE GEN-I, D.O.O.

Na podlagi različnih pravnih temeljev obdelujemo osebne podatke registriranih uporabnikov mobilne aplikacije Moj GEN-I Charge.

 

5. UPORABNIKI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke lahko prenesemo ali delimo z našimi dobavitelji in podizvajalci za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti z vami in za druge namene, opisane v teh Pogojih varstva osebnih podatkov. V tem primeru gre za GEN-I pogodbene obdelovalce, ki jih na področju varstva osebnih podatkov zavezujejo posebne pogodbe s tega področja. Prav tako niso pooblaščeni za uporabo ali razkritje vaših osebnih podatkov, razen če je to potrebno za izvajanje storitev v našem imenu ali za izpolnjevanje zakonskih zahtev. Mobilno aplikacijo Moj GEN-I Charge na primer v imenu GEN-I, d.o.o. razvija in zagotavlja podjetje Mega M d.o.o.

Poleg tega lahko podatke o vas razkrijemo, če to zahteva zakon ali pravni postopek, ali organom pregona, ki so do tega upravičeni na podlagi utemeljenega zahtevka.

Zagotavljamo vam, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen če imamo za takšno posredovanje vaše dovoljenje.

Osebne podatke obdelujejo pri upravljavcu zaposlene osebe, pristojne za obdelavo na določenem delovnem področju, in v skladu z dodeljenimi pooblastili.

 

6. IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE

GEN-I, d.o.o. si prizadeva obdelavo vaših podatkov izvajati v EU oz. v EGP (Evropski gospodarski prostor). Podatke pa lahko v določenih primerih prenese na destinacijo zunaj EU/EGP (iznos v tretje države), takšen prenos pa lahko izvede tudi njegov pogodbeni obdelovalec, v kolikor za to obstaja izrecno soglasje GEN-I, d.o.o. Če bomo vaše osebne podatke prenesli v tretje države, bomo to storili po skrbnem pregledu pravnih podlag in zaščitnih ukrepov, ki jih upošteva ta tretja država (zavezujoča pravila, kodeksi ravnanja, standardne pogodbene klavzule in podobni drugi mehanizmi), da bi zagotovil varno obdelavo vaših podatkov z ustrezno stopnjo zaščite, ki mora ustrezati standardom zaščite v EU/EGP. Vsak prenos osebnih podatkov v tretje države bo upravljavec skladno z načelom odgovornosti izvedel s skrbnim premislekom in z vso potrebno skrbnostjo.

Za obveščanje preko elektronske pošte uporabljamo tudi spletno platformo MailChimp, s katero upravlja podjetje s sedežem v ZDA, zato se tja izvaja omejen iznos osebnih podatkov izključno za namene obveščanja po e-pošti.

 

7. VAŠE PRAVICE

Uporabniki mobilne aplikacija Moj GEN-I Charge imate na področju varstva vaših osebnih podatkov enake pravice kot vsi posamezniki, katerih družba GEN-I, d.o.o. obdeluje osebne podatke. To med drugim pomeni, da ste upravičeni do popravka nepravilnih podatkov o sebi, v nekaterih primerih lahko zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke, na primer, če osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani (na primer izbris uporabniškega računa). Prav tako lahko ugovarjate nekaterim obdelavam in zahtevate, da je obdelava vaših osebnih podatkov omejena. Prosimo, upoštevajte, da omejitev ali izbris osebnih podatkov lahko povzročita, da vam več ne bomo mogli zagotoviti uporabe mobilne aplikacije. 

Še več o vaših pravicah in obveznostih družbe GEN-I, d.o.o. s področja varstva osebnih podatkov si preberite v Pogojih varstva osebnih podatkov upravljavca GEN-I, d.o.o.

GEN-I, d.o.o. je vzpostavil tehnologijo in pravila z namenom varstva in zaščite zasebnosti uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo s strani nepooblaščenih tretjih oseb. GEN-I, d.o.o. bo ukrepe sprotno posodabljal skladno z razvojem tehnologije.

V kolikor bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov in kadar je verjetno, da bi kršitev povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo brez nepotrebnega odlašanja obvestili, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov. Pristojni državni organ za obravnavo kršitev predpisov o varstvu osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Ti Posebni Pogoji varstva osebnih podatkov upravljavca, ki veljajo za uporabnike aplikacije Moj GEN-I Charge, se lahko občasno posodobijo, da bi bili lahko ažurno seznanjeni s spremembo storitve ali našim zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov. Obveščali vas bomo o vseh pomembnih spremembah naš ih Pogojev obdelave, na dnu teh informacij pa bomo navedli, kdaj so bili pogoji nazadnje posodobljeni.

 

GEN-I, d.o.o

Uprava družbe

 

Krško, 1.9.2022

Scroll