Icon Prejmite ponudbo Icon Izračunajte prihranek Icon Pogosta vprašanja Icon Naš kontakt
Nazaj
Prejmite ponudbo

Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Oddajte povpraševanje za brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo.

Izračunajte prihranek

Svoj prihranek ob prehodu na samooskrbo lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
PODPORA / VZDRŽEVANJE SONČNE ELEKTRARNE

Vzdrževanje sončne elektrarne

Več o vzdrževanju sončne elektrarne in dodatna pojasnila.

Kaj vključuje naš paket vzdrževanja sončne elektrarne?

Dodatna storitev vzdrževanje sončne elektrarne zajema celostno spremljanje delovanja vaše naprave. Vzpostavljen imamo visokotehnološki center, ki zagotavlja:

  • sprotno avtomatsko spremljanje delovanja naprave (zajem podatkov ter algoritemsko analizo)
  • zaznavo in sprotno odpravo napak v delovanju naprave na daljavo oziroma z usposobljeno ekipo na terenu
  • redne fizične preglede naprave na dve leti

To zagotavlja 50 % hitrejši odzivni čas, ko pride do napake, ter 85 % zmanjšanje klicev naših strank glede napak.

Storitev vzdrževanja sončne elektrarne je namenjena vsem, ki se odločite za sončno elektrarno GEN-I Sonce. Tekom postopka izgradnje in vodenja vašega projekta, vam svetujemo, da sklenete paket vzdrževanja, s katerim si zagotovite brezskrbno samooskrbo na dolgi rok. Za nakup paketa vzdrževanja se lahko odločite tudi kasneje, v primeru, če ste že postavili našo sončno elektrarno.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Z rednim vzdrževanjem in pregledovanjem sončne elektrarne, ji zagotovite učinkovito in zanesljivo delovanje skozi celotno življenjsko dobo, povečate možnost preventivnega odkritja morebitnih poškodb inr redno skrbite za njeno varnost. Omogočamo vam profesionalno kontrolo nad delovanjem in zagotavljamo tehnično brezhibno sončno elektrarno glede na veljavno zakonodajo.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Odločitev o zavarovanju sončne elektrarne prepuščamo vam. V okviru naše ponudbe vam je na voljo tudi izbira zavarovalnega paketa.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Strošek zavarovanja je odvisen od velikost vaše sončne elektrarne ter stroška investicije. Zavarovanje vključuje:

  • osnovne nevarnosti – požar, strela, eksplozija, vihar, toča, udarec motornega vozila, padec zračnega plovila, manifestacije in demonstracije, izliv vode, zemeljski in snežni plaz, teža snega, padec drevesa, vdor meteorne vode, vandalizem in razbitje ter kraje
  • nevarnosti strojeloma
  • dodatno lahko vključimo kritje iz uporabe posesti sončne elektrarne in za nevarnost potresa

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Proizvodnjo vaše sončne elektrarne in delovanje posameznih komponent lahko spremljate v aplikaciji mySolarEdge (deluje kot portal preko brskalnika ali kot mobilna aplikacija). Navodila, kako ta aplikacija deluje, si preberite v primopredajni dokumentaciji, ki ste jo prejeli ob prevzemu elektrarne. Sistem daljinskega spremljanja delovanja sončne elektrarne zagotovimo vsem lastnikom GEN-I Sonce sončnih elektrarn brezplačno.

Svoje podatke o presežkih, oddanih v omrežje, in porabi energije, prevzete iz omrežja, pa lahko spremljate na portalu Moj elektro .

V primeru, da bi želeli poleg proizvodnje znotraj aplikacije mySolarEdge spremljati tudi vašo porabo, morate ob števcu električne energije dograditi še sledilnik porabe energije. Ponudbo in dograditev sledilnika uredimo med postopkom izgradnje sončne elektrarne ali kasneje.

> Naročite sledilnik porabe energije

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Sončne elektrarne morajo po Uredbi o samooskrbi ob izklopu zagotavljati varno napetost (kar po definiciji pomeni napetost, nižjo od 120 Vdc oziroma 50 Vac). Sončne elektrarne, ki jih postavi ekipa GEN-I Sonca, to zagotavljajo z uporabo optimizatorjev moči, ki ob izklopu zagotovijo varno napetost na strehi. V primeru požara je postopek gašenja objekta, na katerem je nameščena sončna elektrarna za samooskrbo, enak kot pri ostalih objektih. Fotonapetostne module se lahko po predhodnem izklopu sončne elektrarne nemoteno in varno gasi z vodo.

Za namen varnega gašenja in obveščanja najbližje gasilske enote vam v sklopu urejanja dokumentacije za izgradnjo vaše naprave za samooskrbo pripravimo tudi dokument, v katerem so navedene vse bistvene informacije, potrebne za izdelavo požarnega načrta.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Po izteku življenjske dobe vaše sončne elektrarne lahko na vašo željo uredimo odstranitev komponent sončne elektrarne in njihov odvoz do zbirnega mesta za reciklažo. Ker smo v sklopu družbe ZEOS člani skupne sheme ravnanja z električno in elektronsko opremo, je storitev reciklaže pri njih za vas brezplačna. Možnost demontaže in odvoza pa ponujamo po ugodnem ceniku.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Da. Povečanje proizvodnje električne energije na obstoječem sistemu za samooskrbo je možno z nadgraditvijo mikro sončne elektrarne in spremembo soglasja za priključitev zaradi povečanja nazivne moči naprave za samooskrbo. Priključna moč mikro sončne elektrarne za samooskrbo (v kW) ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči merilnega mesta.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Zavedamo se, da je poraba električne energije spremenljivka, ki jo je včasih težko napovedati in se v 30 letih, kakršna je življenjska doba naše sončne elektrarne, lahko spremeni. Zato v družbi GEN-I Sonce ponujamo sončno elektrarno, ki ob ustreznem načrtovanju omogoča nadgradnjo in s tem povečanje zmogljivosti (ob upoštevanju tehničnih in zakonskih omejitev) ter dolgoročno energetsko neodvisnost brez skrbi.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Da. V družbi GEN-I Sonce vgrajujemo take komponente, ki omogočajo nadgradnjo sončne elektrarne v primeru povečanja potreb po električni energiji v prihodnje (ob upoštevanju tehničnih omejitev).

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Življenjska doba sončne elektrarne je precej dolga – med 25 in 30 let, lahko tudi več. Trenutna povprečna starost sončnih elektrarn v Sloveniji je nižja od 10 let, saj je fotovoltaika pri nas mlada tehnološka panoga. To pomeni, da je odpadnega materiala zaenkrat relativno malo. V družbi GEN-I Sonce se zavedamo odgovornosti ustrezne reciklaže odslužene sončne elektrarne, ki nam jo narekujejo tako zakon kot tudi zaveze iz prejetega ISO certifikata 14001:2015 za sistem ravnanja z okoljem.

Smo tudi člani skupne sheme ravnanja z električno in elektronsko opremo, s katero upravlja družba ZEOS. Ta preko sheme jamči za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ter ravnanje z njo, kar obsega tudi predelavo odsluženih delov sončnih elektrarn. Za njihovo reciklažo namenjamo del sredstev od vsake prodane sončne elektrarne. Na ta način skrbimo za reciklažo odslužene opreme (modulov, komponent) in ponovno uporabo materialov pri proizvodnji novih komponent.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Priporočamo vam strokovno odstranitev komponent sončne elektrarne s strani pooblaščenega izvajalca, ki zna ustrezno rokovati pri pravilnem odklopu naprave, kar je predpogoj za nadaljnja dela. V primeru, da boste odstranitev komponent sončne elektrarne uredili v lastni režiji, morate prav tako poskrbeti za njihovo dostavo do zbirnega centra za reciklažo.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll