Icon Prejmite ponudbo Icon Izračunajte prihranek Icon Pogosta vprašanja Icon Naš kontakt
Nazaj
Prejmite ponudbo

Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Oddajte povpraševanje za brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo.

Izračunajte prihranek

Svoj prihranek ob prehodu na samooskrbo lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
PODPORA / VSE O SAMOOSKRBI

Vse o samooskrbi

Koncept, delovanje in prednosti samooskrbe.

Sončna energija je trajni vir energije z ogromnim potencialom. Sončna elektrarna je s tehnologijo, s katero izkorišča obnovljiv vir energije, vse bolj prepoznavna kot sistem, ki ne onesnažuje okolja in je nujen za energetsko neodvisno, trajnostno oskrbo z električno energijo. Lastna sončna elektrarna pomeni na eni strani prehod na čistejši vir energije in na drugi precejšnje dolgoročne prihranke pri stroških za energijo.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Samooskrba je namenjena končnim odjemalcem, ki ste imetniki soglasja za priključitev na prevzemno-predajnem mestu. Do pridobitve soglasja za priključitev vam pomagamo mi. Največja nazivna moč naprave za individualno samooskrbo (v kW) ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta. Pri napravi za samooskrbo, namenjeni skupnostni samooskrbi, ni omejitve glede velikosti (v kW).

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Samooskrbo z električno energijo določa Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 121/21 in nadaljnji), podrobneje pa jo določata Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 43/22) in Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in nadaljnji). Slednja se v kombinaciji s 315.a členom Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 in nadaljnji) uporablja za končne odjemalce, ki ste že ali pa boste do vključno 31. 12. 2024 (pod pogojem, da ste podali vlogo za Soglasje za priključitev naprave za samooskrbo do vključno 31. 12. 2023) registrirani kot končni odjemalci s samooskrbo pri distribucijskem operaterju, in sicer vse dokler boste uporabljali sončno elektrarno, za katero je bilo izdano soglasje za priključitev. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

  1. Velja za končne odjemalce, ki ste registrirani po sistemu NET metering:

Sistem samooskrbe deluje po sistemu neto meritev. Gospodinjstvo postavi elektrarno, ki je namenjena pokrivanju lastnih potreb, viški in manki pa se uravnavajo prek omrežja, ki deluje kot neke vrste shranjevalnik energije, tako da ni motenj pri oskrbi z energijo. Ko naprava za samooskrbo proizvaja več energije, kot se je porabi (v obdobjih visoke osončenosti), viške oddaja v omrežje, in obratno: ko naprava za samooskrbo ne proizvaja dovolj energije (v obdobjih nizke osončenosti), prejmete električno energijo iz omrežja. Pri tem se pri obračunu električne energije ter omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunavajo na količino električne energije, upošteva količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano električno energijo (kWh) ob koncu obračunskega obdobja, kar je praviloma konec koledarskega leta. S tega vidika je ključno načrtovanje velikosti elektrarne, ki bo čim bolj natančno ustrezala vašim potrebam po energiji.

 

  1. Velja za končne odjemalce, ki ste registrirani po prenovljeni zakonodaji:

Sistem samooskrbe ne deluje več po sistemu neto meritev. Pri obračunu prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunavajo na količino električne energije, prevzete iz javnega omrežja, se upošteva prevzeta količina električne energije (v kWh) v posameznem obračunskem obdobju. Odjemalci plačujete omrežnino skladno s splošnim aktom agencije, ki ureja metodologijo obračunavanja omrežnine. Za električno energijo, prevzeto iz omrežja, ne plačate prispevka na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti in sorazmernega dela prispevka glede na priključno moč za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Za električno energijo, oddano v omrežje, kot končni odjemalci s samooskrbo ne plačate omrežnine in drugih javnih dajatev. Za lastno proizvedeno električno energijo iz obnovljivih virov, ki je lahko tudi shranjena in ostane v vaši stavbi, ne plačate omrežnine ali drugih javnih dajatev. Glede obračuna električne energije se s pogodbo o samooskrbi prosto določi trajanje obračunskega obdobja in način obračuna dobavljene električne energije.

Ko je vaša lastna proizvodnja večja od vaše porabe, lahko presežke ustvarjene električne energije shranite v hranilniku. Ko se vaša poraba poveča in teh zalog zmanjka, potrebno elektriko prevzamete iz javnega omrežja – in zanjo doplačate.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Z lastno sončno elektrarno postanete energetsko samooskrbni in s tem neodvisni od nihanj cen energije na trgu, saj si zagotovite lastno proizvodnjo električne energije za svoje potrebe. Poleg tega s proizvodnjo čiste energije iz sonca pomembno prispevate k ohranjanje našega okolja.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Da. Sončno elektrarno je smiselno namestiti tudi samo za trenutne potrebe gospodinjstva po energiji, ne glede na električno vozilo. Z izgradnjo sončne elektrarne se namreč znatno znižajo stroški za ogrevanje, če uporabljate ogrevalne naprave, ki kot primarni vir uporabljajo električno energijo. V primeru električnega vozila pa je odločitev še bolj smotrna, saj se vozilo tako napaja s čisto energijo sonca.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

V okviru priprave ponudbe za sončno elektrarno vam z veseljem svetujemo tudi glede izbire toplotne črpalke. Priporočamo vam nakup in montažo toplotnih črpalk vodilnega slovenskega proizvajalca Kronoterm, ki poskrbi za njeno namestitev in zagon.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

V samooskrbno skupnost se lahko vključite odjemalci, ki odjemate električno energijo prek merilnih mest, priključenih na distribucijsko omrežje v Sloveniji.

Izjema ste končni odjemalci, ki se v samooskrbno skupnost povežete na podlagi Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in nadaljnji) - po prvotni zakonodaji o samooskrbi. Po slednji je pogoj, da so povezana merilna mesta priključena na nizkonapetostno omrežje iste transformatorske postaje kot naprava za samooskrbo, ki jo samooskrbna skupnost uporablja.

V GEN-I Sonce ponudbe in izgradnje sončne elektrarne za večstanovanjske objekte (stanovanja), ki bi bila primerna za implementacijo in hkrati zasledovala naše standarde kakovosti, trenutno nimamo na voljo.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne. Električna energija, proizvedena z mikro sončno elektrarno, je namenjena pokrivanju lastnih potreb po energiji in je ni mogoče prodajati. Zato tudi ni potrebna registracija dejavnosti za prodajo električne energije in pri pokojninskem nadomestilu se nič ne spremeni.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Da. Osebno svetovanje strokovnjaka iz GEN-I Sonca je predvideno ob individualnem strokovnem ogledu objekta za namestitev mikro sončne elektrarne.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

V tako imenovane samooskrbne skupnosti se lahko vključite odjemalci, ki odjemate električno energijo prek merilnih mest, priključenih na distribucijsko omrežje v Sloveniji.

V GEN-I Sonce ponudbe in izgradnje sončne elektrarne za večstanovanjske objekte (stanovanja), ki bi bila primerna za implementacijo in hkrati zasledovala naše standarde kakovosti, trenutno nimamo na voljo.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll