Icon Prejmite ponudbo Icon Pogosta vprašanja Icon Naš kontakt
Nazaj
Prejmite ponudbo

Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Oddajte povpraševanje za brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
PODPORA / SONČNA ELEKTRARNA S HRANILNIKOM ENERGIJE

Sončna elektrarna s hranilnikom energije

Podrobnosti o samooskrbi s shranjevanjem.

Sončna elektrarna s hranilnikom energije je namenjena vsem, ki želite shranjevati viške proizvedene električne energije, ste prejeli soglasje za priključitev z omejeno močjo ali živite na območjih s tehničnimi omejitvami električnega omrežja (večja zasedenost omrežja).

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Hranilniki električne energije postajajo pomemben element za stabilizacijo električnega omrežja, saj se zaradi pospešenega prehoda na proizvodnjo energije iz obnovljivih virov že kažejo velika nihanja omrežja.

Sončna elektrarna s hranilnikom energije omogoča različne namene uporabe in vam obenem dovoljuje večjo nazivno moč sončne elektrarne od s soglasjem dovoljene, saj se višek proizvedene energije preusmeri v hranilnik. Z omejitvami pri oddaji električne energije v omrežje se srečujemo vedno pogosteje, zato je takšna kombinacija samooskrbe najoptimalnejša. S pomočjo hranilnika si povečujete rezervo poslane energije v omrežje, ki jo lahko črpate v zimskem času, ko dnevna proizvodnja električne energije ni zadostna za pokritje dnevnih energetskih potreb. Posledično si preko hranilnika zmanjšujete stroške morebitnega poračuna električne energije.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Soglasje za priključitev z omejeno močjo pomeni, da lahko v omrežje oddajate manj električne energije, kot jo vzamete iz omrežja, s čimer se vam zniža delež samooskrbe na merilnem mestu, posledično pa imate višje stroške za električno energijo.

Zavrnjeno soglasje za priključitev pomeni, da omrežje na tisti lokaciji ne more prevzeti nobene nove energije v omrežje, saj bi bilo s tem ogroženo delovanje infrastrukture.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Shranjeno električno energijo lahko koristite le za energetske potrebe svojega merilnega mesta.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

V primeru, da vam je distribucijski operater že odobril soglasje za priključitev za samooskrbo, bomo v vašem imenu na pristojno distribucijo oddali novo Vlogo za izdajo Soglasja za priključitev, ki bo vključevala mikro sončno elektrarno in hranilnik energije.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Subvencije oz. nepovratne finančne spodbude so v skladu s prenovljeno zakonodajo (Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE)) odslej v domeni družbe Borzen, ki na svoji spletni strani objavlja nove javne pozive za subvencioniranje projektov samooskrbnih sončnih elektrarn s hranilniki energije. Več informacij nudijo na spletni strani preko Centra za podpore.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Če distribucijski operater SODO izda soglasje za priključitev z omejeno močjo, pomeni, da lahko v omrežje oddajate manj električne energije, kot jo vzamete iz omrežja, s čimer se vam zniža delež samooskrbe na merilnem mestu, posledično pa imate višje stroške za električno energijo. V takšnih primerih je kombinacija mikro sončne elektrarne in hranilnika energije smiselna. Viške, ki jih proizvede sončna elektrarna in so nad mejo, ki je določena v soglasju, lahko shranite v hranilnik. Shranjeno energijo porabite kasneje, ko sončna elektrarna ne deluje (ponoči ali ob slabem vremenu) in bi morali sicer energijo prevzemati iz omrežja. Tako kontrolirate delež oddane in prejete energije, s čimer si znižate stroške električne energije. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Proizvajalec baterijskega sistema SolarEdge nudi 10-letno garancijo za hranilnik energije. Ob preteku garancije bo hranilnik energije imel vsaj še 70 % svoje začetne kapacitete. Hranilnik je modularen, pri čemer kapaciteta posameznega modula znaša 4,6 kWh. Modularna zasnova hranilnika omogoča enostavno zamenjavo iztrošenega modula ali nadgradnjo kapacitete hranilnika v prihodnosti.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Lahko. Spremljanje celotnega sistema je možno preko enotne aplikacije mySolarEdge.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Da, po podpisani Pogodbi o izgradnji sončne elektrarne in hranilniku energije bomo v vašem imenu na pristojno distribucijo oddali Vlogo za izdajo Soglasja za priključitev, ki bo vključevala mikro sončno elektrarno in hranilnik energije.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

To odločitev prepuščamo vam. V naši ponudbi nudimo možnost tako vzdrževanja (sončne elektrarne) kot tudi zavarovanja (sončne elektrarne in hranilnika energije). Zavarovanje vključuje požar in strojelom, opcijsko pa lahko vključite zavarovanje za primer potresa.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

V primeru namestitve sončne elektrarne v kombinaciji s hranilnikom električne energije se namesti razsmernik SolarEdge RWB, ki omogoča električno energijo v primeru izpada ali okvar na omrežju. Vendar pa je potrebno za obratovanje v otočnem režimu dograditi še komponento SolarEdge Home Backup Interface in preklopno stikalo v priključno merilno omarico.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Vaš hranilnik energije se ponoči, če razpoložljive energije ne porabi vaš objekt, avtomatsko izprazni, za kar poskrbijo napredne nastavitve na razsmerniku. Na ta način je omogočeno optimalno polnjenje hranilnika v začetku naslednjega dne.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Hranilnik energije nima gibljivih delov, zato je potreba po vzdrževanju minimalna. Hranilnik se vizualno pregleda ob rednem dvoletnem pregledu vaše mikro sončne elektrarne znotraj dokupljenega paketa vzdrževanja sončne elektrarne.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Nevarnost vžiga hranilnika energije je majhna. Za varnost je poskrbljeno na več nivojih. Baterijski sistem ima vgrajen BMS (Battery management system), ki nadzoruje vsak baterijski modul posebej.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Velikost posameznega baterijskega modula znaša 540 x 500 x 240 mm (širina x višina x globina) in tehta skoraj 55 kg. Baterijski sistem je modularen in ga lahko sestavljate na način, da zadostite večini vaših energetskih potreb. Kapaciteta posameznega baterijskega modula znaša 4,6 kWh – toliko lahko shranite v en baterijski modul. Na posamezni razsmernik lahko namestite do pet baterijskih modulov, kar pomeni 23 kWh skupno kapaciteto hranilnika.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Seveda. Hranilnik ima vgrajen BMS – Battery management system (sistem za upravljanje baterije), ki nadzoruje vsak modul posebej in skrbi, da se celice ne napolnijo preko maksimalne vrednosti. Prav tako skrbi, da se celice ne spraznijo pod dovoljeno minimalno vrednost. V realnem času se na ravni celic izvajajo meritve napetosti in temperature, v primeru neskladnih vrednosti se takoj zaustavi delovanje hranilnika energije.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll