Icon Prejmite ponudbo Icon Pogosta vprašanja Icon Naš kontakt
Nazaj
Prejmite ponudbo

Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Naredite prvi korak in pridobite informativno ponudbo.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
PODPORA / VSE O SAMOOSKRBI

Vse o samooskrbi

Koncept, delovanje in prednosti samooskrbe.

Samooskrba je proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov energije za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema z napravo za samooskrbo (v primeru individualne samooskrbe) oziroma potreb po električni energiji v skupnostno samooskrbo vključenih odjemalcev z napravo za samooskrbo (v primeru skupnostne samooskrbe). Namenjena je končnim odjemalcem, ki so imetniki soglasja za priključitev na prevzemno-predajnem mestu. Največja nazivna moč naprave za individualno samooskrbo (v kW) ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta. Pri napravi za samooskrbo, namenjeni skupnostni samooskrbi, ni omejitve glede velikosti (v kW).

 

Samooskrbo z električno energijo določa Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 121/21 in nadaljnji), podrobneje pa jo določata Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 43/22) in Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in nadaljnji). Slednja se uporablja za končne odjemalce, ki so že ali pa bodo do vključno 31. 12. 2024 (pod pogojem, da so podali vlogo za Soglasje za priključitev naprave za samooskrbo do vključno 31. 12. 2023) registrirani kot končni odjemalci s samooskrbo pri distribucijskem operaterju, in sicer vse dokler bodo uporabljali napravo za samooskrbo, za katero je bilo izdano soglasje za priključitev, na podlagi katerega so bili registrirani.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Sončna energija je trajni vir energije z ogromnim potencialom, ki ga lahko z domačo sončno elektrarno izkoristite za samooskrbo in energetsko neodvisnost svojega doma. S tem si zagotovite stroškovno in okolju prijazno oskrbo z električno energijo.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

  1. Velja za končne odjemalce, ki ste se že ali se še boste registrirali kot končni odjemalci s samooskrbo po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in nadaljnji) do vključno 31. 12. 2024 (pod pogojem, da ste podali vlogo za soglasje za priključitev naprave za samooskrbo do vključno 31. 12. 2023):

Sistem samooskrbe deluje po sistemu neto meritev. Gospodinjstvo postavi elektrarno, ki je namenjena pokrivanju lastnih potreb, viški in manki pa se uravnavajo prek omrežja, ki deluje kot neke vrste shranjevalnik energije, tako da ni motenj pri oskrbi z energijo. Ko naprava za samooskrbo proizvaja več energije, kot se je porabi (v obdobjih visoke osončenosti), viške oddaja v omrežje, in obratno: ko naprava za samooskrbo ne proizvaja dovolj energije (v obdobjih nizke osončenosti), prejmete električno energijo iz omrežja. Pri tem se pri obračunu električne energije ter omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunavajo na količino električne energije, upošteva količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano električno energijo (kWh) ob koncu obračunskega obdobja, kar je praviloma konec koledarskega leta. S tega vidika je ključno načrtovanje velikosti elektrarne, ki bo čim bolj natančno ustrezala vašim potrebam po energiji.

 

  1. Velja za končne odjemalce, ki se boste registrirali kot končni odjemalci s samooskrbo po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in nadaljnji) po 31. 12. 2024 in za obstoječe končne odjemalce s samooskrbo, ki boste prostovoljno prešli na sistem samooskrbe po tej uredbi:

Sistem samooskrbe ne deluje več po sistemu neto meritev. Pri obračunu prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunavajo na količino električne energije, prevzete iz javnega omrežja, se upošteva količina električne energije (v kWh), prevzeta iz javnega omrežja v posameznem obračunskem obdobju. Odjemalci plačujete omrežnino skladno s splošnim aktom agencije, ki ureja metodologijo obračunavanja omrežnine. Za električno energijo, prevzeto iz omrežja, ne plačate prispevka na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti in sorazmernega dela prispevka glede na priključno moč za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Za električno energijo, oddano v omrežje, kot končni odjemalec s samooskrbo ne plačate omrežnine in drugih javnih dajatev. Za lastno proizvedeno električno energijo iz obnovljivih virov, ki je lahko tudi shranjena in ostane v vaši stavbi, ne plačate omrežnine ali drugih javnih dajatev. Glede obračuna električne energije se s pogodbo o samooskrbi prosto določi trajanje obračunskega obdobja in način obračuna dobavljene električne energije.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Z lastno sončno elektrarno postanete energetsko samooskrbni in s tem neodvisni od nihanj cen energije na trgu, saj si zagotovite lastno proizvodnjo električne energije za svoje potrebe. Investicija v lastno sončno elektrarno se tudi finančno izplača, saj so po izvedeni investiciji stroški za elektriko nižji do 75 %. Poleg tega s proizvodnjo čiste energije iz sonca pomembno prispevate k ohranjanje našega okolja.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Da. Sončno elektrarno je smiselno namestiti tudi samo za trenutne potrebe gospodinjstva po energiji, ne glede na električno vozilo. Z izgradnjo sončne elektrarne se namreč znatno znižajo stroški za ogrevanje, če uporabljate ogrevalne naprave, ki kot primarni vir uporabljajo električno energijo. V primeru električnega vozila pa je odločitev še bolj smotrna, saj se vozilo tako napaja s čisto energijo sonca.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

V okviru priprave ponudbe za sončno elektrarno vam z veseljem svetujemo tudi glede izbire toplotne črpalke. Priporočamo vam nakup in montažo toplotnih črpalk vodilnega slovenskega proizvajalca Kronoterm, ki poskrbi za njeno namestitev in zagon.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Sončno elektrarno se izplača imeti vsakemu odjemalcu električne energije, še posebej pa v primeru velike porabe električne energije in posledično visokih računih za elektriko, saj se stroški za elektriko po izvedeni investiciji bistveno znižajo - do 75 %.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne, je bistveno cenejša, saj se vam po izgradnji sončne elektrarne mesečni strošek za elektriko zniža za do 75 %.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Da. Z izgradnjo sončne elektrarne za samooskrbo si zagotovite lastno proizvodnjo električne energije za vaše potrebe in se s tem izognete gibanjem cen električne energije.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne. Električna energija, proizvedena z mikro sončno elektrarno, je namenjena pokrivanju lastnih potreb po energiji in je ni mogoče prodajati. Zato tudi ni potrebna registracija dejavnosti za prodajo električne energije in pri pokojninskem nadomestilu se nič ne spremeni.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Da. Osebno svetovanje strokovnjaka iz GEN-I Sonca je predvideno ob individualnem strokovnem ogledu objekta za namestitev mikro sončne elektrarne.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll