Icon Prejmite ponudbo Icon Pogosta vprašanja Icon Naš kontakt
Nazaj
Prejmite ponudbo

Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Oddajte povpraševanje za brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
PODPORA / MONTAŽA IN PRIKLOP SONČNE ELEKTRARNE

Montaža in priklop sončne elektrarne

Postopek izgradnje in način montaže fotonapetostnih modulov.

Izgradnja sončne elektrarne GEN-I Sonce poteka po načelu »vse na ključ«, kar pomeni, da je v postopek in pogodbeno ceno vključeno vse, od začetnega svetovanja do končne montaže, vključno s pridobivanji soglasij ter urejanjem dokumentacije. Po telefonu ali elektronski pošti vam lahko svetujemo še pred pripravo informativne ponudbe, podrobneje pa na strokovnem ogledu objekta, po katerem vam pripravimo končno, zavezujočo ponudbo. Po njeni potrditvi sledita priprava in podpis pogodbe, za tem pa postopki načrtovanja izgradnje, pridobivanja soglasij, urejanja dokumentacije, montaža in končen priklop naprave na omrežje.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Montaža fotonapetostnih modulov se praviloma izvede na strehi objekta, v katerem je nameščen števec porabe električne energije. Če se objekt, na katerem je postavljena sončna elektrarna, uvršča med objekte, ki so namenjeni za trajno bivanje in so del socialne politike po 54. členu Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (11. točka priloge I k ZDDV-1) ter se proizvedena električna energija uporablja izključno za stanovanjske namene, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost po nižji, 9,5 % stopnji. Pomembno je tudi, da uporabna površina objekta ne presega 250 m² v primeru enostanovanjske stavbe ali 120 m² v večstanovanjski stavbi. Ustreznost objekta za namestitev naprave za samooskrbo ob ogledu preveri naš strokovnjak.

Montaža se lahko izvede tudi na streho pomožnih oz. gospodarskih objektov (garaža, nadstrešek, kozolec, delavnica).

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Da. Če že imate zgrajeno sončno elektrarno, ki ustreza pogojem Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije ali Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije in želite koristiti proizvedeno električno energijo za samooskrbo, je potrebno pri pristojnem operaterju distribucijskega omrežja pridobiti novo soglasje za priključitev naprave, in sicer za namen samooskrbe. Po pridobitvi soglasja pa sklenete pogodbo o dobavi električne energije in samooskrbi z izbranim dobaviteljem električne energije.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in nadaljnji) lahko napravo za samooskrbo zgradijo gospodinjski in mali poslovni odjemalci. Ta uredba se uporablja za končne odjemalce, ki ste že registrirani ali se še boste registrirali kot končni odjemalci s samooskrbo na podlagi te uredbe do vključno 31. 12. 2024.

Skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 43/22) pa lahko napravo za samooskrbo zgradijo vsi končni odjemalci s samooskrbo, ki ste imetniki soglasja za priključitev na merilnem mestu. Ta uredba se uporablja za končne odjemalce, ki se boste registrirali kot končni odjemalci s samooskrbo po tej uredbi po 31. 12. 2024, ter za obstoječe končne odjemalce s samooskrbo, ki boste prostovoljno prešli na sistem samooskrbe po tej uredbi.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne, če montažo izvedejo ustrezno usposobljeni strokovnjaki.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne. Zamenjava strešne kritine in/ali obnovitev ostrešja nista pogoja za izgradnjo sončne elektrarne, je pa sanacija vsekakor smotrna v primerih starejše kritine in/ali ostrešja, saj je montaža sončne elektrarne na streho dolgoročna investicija.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne. Naprava za samooskrbo je namenjena pokrivanju lastnih potreb po električni energiji in ne njeni prodaji, zato se zanjo lahko odloči vsak (posameznik, podjetje ali skupnost), ki želi postati energetsko neodvisen in z lastnim obnovljivim virom energije prispevati k varovanju okolja. Končni odjemalci s samooskrbo se torej ne štejejo za proizvajalce električne energije. Izjeme, ko se končni odjemalci s samooskrbo štejejo za proizvajalce, določa Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 121/21 in nadaljnji).

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

V primeru, da distribucijski operater izda soglasje za priključitev z omejeno močjo, to pomeni da lahko v omrežje oddajate manj električne energije, kot jo iz omrežja vzamete, s čimer se vam zniža delež samooskrbe na merilnem mestu, posledično pa morate več električne energije dokupiti iz omrežja.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll