Icon Prejmite ponudbo Icon Pogosta vprašanja Icon Naš kontakt
Nazaj
Prejmite ponudbo

Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Naredite prvi korak in pridobite informativno ponudbo.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

Sončne elektrarne in NET metering

24. 04. 2023

Sončne elektrarne so namenjene proizvajanju električne energije iz obnovljivega vira. Največkrat jih povezujemo s terminom samooskrba, saj je cilj, da proizvedeno električno energijo iz sončnih elektrarn čim bolj sproti tudi porabimo. V Sloveniji velikokrat v povezavi s tem slišimo še termin NET metering ali neto meritve, ki označuje sistem obračunavanja proizvedene in porabljene električne energije iz mikro sončne elektrarne.

Obračun na letni ravni

NET metering temelji na vključitvi sončnih elektrarn v elektroenergetski sistem na način, da so slednje namenjene pokrivanju lastnih potreb gospodinjstva po električni energiji, viški in manki pa se uravnavajo prek električnega omrežja. To deluje kot neke vrste shranjevalnik energije, tako da ni motenj pri oskrbi z energijo. Ko je proizvodnja elektrike z vašo sončno elektrarno višja kot vaša poraba (običajno v poletnem času), elektrarna viške oddaja v električno omrežje. Obratno, ko sončna elektrarna ne proizvaja dovolj energije (običajno v zimskem času), prejmete električno energijo iz električnega omrežja. Po sistemu NET meteringa se za razliko med električno energijo, oddano v omrežje, in električno energijo, prevzeto iz omrežja, enkrat letno pripravi obračun.

Na tej točki se marsikomu pojavi vprašanje o ustvarjenih presežkih električne energije. Pojasnjujemo, da namen samooskrbe z električno energijo iz sončne elektrarne ni prodaja presežne električne energije. S pogodbo o samooskrbi, ki jo lastnik sončne elektrarne sklene z dobaviteljem električne energije, pa se tudi formalno uredi način predaje električne energije, proizvedene s sončno elektrarno, v električno omrežje. Od ponudbe posameznega dobavitelja električne energije je odvisno, ali je predaja odplačna ali neodplačna.

Ob upoštevanju letnega obračunavanja viškov oz. mankov električne energije je ključno načrtovanje velikosti elektrarne. Ta mora čim bolj ustrezati vašim potrebam po energiji. Na osnovi tega zadostimo zgoraj opisani dinamiki in vam zagotovimo, da vso potrebno količino električne energije pokrijete s celoletno proizvodnjo sončne elektrarne.

Plačevanje računov elektrike po izgradnji sončne elektrarne za samooskrbo

Po priklopu sončne elektrarne in podpisu pogodbe o samooskrbi z električno energijo z izbranim dobaviteljem boste na računih za električno energijo še vedno plačevali strošek obračunske moči in prispevek OVE + SPTE, ki sta vezana na priključno moč vašega priključka, ne pa na porabo električne energije. Ob teh se na računih zaračunajo še trošarina in DDV ter morebitni dodatki.

Pri letnem obračunu se bo upoštevala razlika med količino električne energije, ki jo bo vaša sončna elektrarna v danem koledarskem letu proizvedla kot višek in oddala v omrežje, in količina električne energije, ki jo boste ob prenizki proizvodnji v danem koledarskem letu črpali iz električnega omrežja. Če bo vaša sončna elektrarna v koledarskem letu proizvedla več viškov energije, kot jo boste v koledarskem letu prevzeli iz električnega omrežja ob mankih, bo poračun enak 0 kWh. Če bo vaša sončna elektrarna v koledarskem letu proizvedla manj viškov energije, kot jo boste ob mankih črpali, bo ta razlika obračunana pri poračunu.

Ceno električne energije v primerih doplačila razlike določa dobavitelj električne energije, s katerim imate sklenjeno pogodbo o samooskrbi. V skladu z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije pa se za količino porabljene in proizvedene elektrike, uporablja enotarifno merjenje (ET).

Več o delovanju sončnih elektrarn GEN-I Sonce v spodnjem videu.

NET metering po letu 2023

Sistem neto meritev, ki smo ga v Sloveniji vajeni od samih začetkov mikro sončnih elektrarn, bo glede na usmeritve EU za nove lastnike sončnih elektrarn veljal le do 31. 12. 2023. Po tem datumu direktiva EU narekuje drugačen način obračunavanja samooskrbe. Za vse, ki se boste odločili za postavitev sončne elektrarne za samooskrbo v letu 2024 ali kasneje, bo veljal drugačen način obračunavanja električne energije.

Trajanje obračunskega obdobja in način obračuna dobavljene električne energije bosta prosto določena s pogodbo o samooskrbi in bosta v domeni dobavitelja električne energije. Omrežnina na proizvedeno in porabljeno energijo pa se bo plačevala skladno s splošnim aktom Agencije za energijo, ki ureja metodologijo obračunavanja omrežnine. Slednji uvaja obračun oziroma plačilo omrežnine za celotno količino električne energije, prevzete oziroma kupljene iz električnega omrežja.

Kako si zagotoviti sončno elektrarno in NET metering?

Vsi lastniki sončnih elektrarn, ki ste soglasje za priključitev sončne elektrarne pridobili v obdobju veljavnosti obstoječe zakonodaje, se vam trenutni sistem samooskrbe upošteva vse dokler boste uporabljali sončno elektrarno, za katero ste prejeli predmetno soglasje.

Ključno za vse tiste, ki v tem trenutku še razmišljate o postavitvi sončne elektrarne in želite koristiti obračun po trenutnem, letnem sistemu obračuna, pa je, da v vašem imenu oddamo vlogo za izdajo soglasja na elektrodistribucijo do konca obstoječega leta. Sončno elektrarno imamo nato čas zgraditi in priklopiti do konca leta 2024.

Novi lastniki sončnih elektrarn, ki vam bomo vlogo za izdajo soglasja na elektrodistribucijo oddali v letu 2024 ali kasneje, boste deležni novega načina obračunavanja samooskrbe.

Prek našega spletnega obrazca lahko preverite, katera velikost sončne elektrarne bo pokrila vaše potrebe po energiji in vam omogočila zeleno preobrazbo v sklopu še veljavnega NET metering sistema.

Če vam je bil članek v pomoč, ga lahko delite na družabnih omrežjih, da ga vidijo še ostali, ki se zanimajo za prehod na samooskrbo.

Novice

26. 10. 2023
Ugodno kreditiranje do konca leta

Našo storitev odlikujejo individualen pristop, dolgoročna brezskrbnost, projekt na ključ in odslej možnost kreditiranja naložbe.

>Preberite več
16. 10. 2023
Jubilejni 55. MOS uspešno zaključen

Letošnji Mednarodni sejem obrti in podjetništva v Celju je bil praznično obarvan, saj je bil to že 55. sejem, na njem smo se uspešno predstavili tudi mi.

>Preberite več
05. 10. 2023
Ujemite NET metering

Sedaj je čas, da tisti, ki o postavitvi sončne elektrarne še vedno razmišljate, izkoristite prednosti sistema NET metering.

>Preberite več
Scroll