Icon Prejmite ponudbo Icon Izračunajte prihranek Icon Pogosta vprašanja Icon Naš kontakt
Nazaj
Prejmite ponudbo

Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Oddajte povpraševanje za brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo.

Izračunajte prihranek

Svoj prihranek ob prehodu na samooskrbo lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

Sončne elektrarne in NET metering

24. 04. 2023

Sončne elektrarne so namenjene proizvajanju električne energije iz obnovljivega vira. Največkrat jih povezujemo s terminom samooskrba, saj je cilj, da proizvedeno električno energijo iz sončnih elektrarn čim bolj sproti tudi porabimo. V Sloveniji velikokrat v povezavi s tem slišimo še termin NET metering ali neto meritve, ki označuje sistem obračunavanja proizvedene in porabljene električne energije iz mikro sončne elektrarne.

Obračun na letni ravni

NET metering temelji na vključitvi sončnih elektrarn v elektroenergetski sistem na način, da so slednje namenjene pokrivanju lastnih potreb gospodinjstva po električni energiji, viški in manki pa se uravnavajo prek električnega omrežja. To deluje kot neke vrste shranjevalnik energije, tako da ni motenj pri oskrbi z energijo. Ko je proizvodnja elektrike z vašo sončno elektrarno višja kot vaša poraba (običajno v poletnem času), elektrarna viške oddaja v električno omrežje. Obratno, ko sončna elektrarna ne proizvaja dovolj energije (običajno v zimskem času), prejmete električno energijo iz električnega omrežja. Po sistemu NET meteringa se za razliko med električno energijo, oddano v omrežje, in električno energijo, prevzeto iz omrežja, enkrat letno pripravi obračun.

Na tej točki se marsikomu pojavi vprašanje o ustvarjenih presežkih električne energije. Pojasnjujemo, da namen samooskrbe z električno energijo iz sončne elektrarne po sistemu NET metering ni prodaja presežne električne energije. S pogodbo o samooskrbi, ki jo lastnik sončne elektrarne sklene z dobaviteljem električne energije, pa se tudi formalno uredi način predaje električne energije, proizvedene s sončno elektrarno, v električno omrežje. Od ponudbe posameznega dobavitelja električne energije je odvisno, ali je predaja odplačna ali neodplačna.

Ob upoštevanju letnega obračunavanja viškov oz. mankov električne energije je ključno načrtovanje velikosti elektrarne. Ta mora čim bolj ustrezati vašim potrebam po energiji. Na osnovi tega zadostimo zgoraj opisani dinamiki in vam zagotovimo, da vso potrebno količino električne energije pokrijete s celoletno proizvodnjo sončne elektrarne.

Plačevanje računov elektrike po izgradnji sončne elektrarne za samooskrbo

Po priklopu sončne elektrarne in podpisu pogodbe o samooskrbi z električno energijo z izbranim dobaviteljem boste na računih za električno energijo še vedno plačevali strošek obračunske moči in prispevek OVE + SPTE, ki sta vezana na priključno moč vašega priključka, ne pa na porabo električne energije. Ob teh se na računih zaračunajo še trošarina in DDV ter morebitni dodatki.

Pri letnem obračunu se bo upoštevala razlika med količino električne energije, ki jo bo vaša sončna elektrarna v danem koledarskem letu proizvedla kot višek in oddala v omrežje, in količina električne energije, ki jo boste ob prenizki proizvodnji v danem koledarskem letu črpali iz električnega omrežja. Če bo vaša sončna elektrarna v koledarskem letu proizvedla več viškov energije, kot jo boste v koledarskem letu prevzeli iz električnega omrežja ob mankih, bo poračun enak 0 kWh. Če bo vaša sončna elektrarna v koledarskem letu proizvedla manj viškov energije, kot jo boste ob mankih črpali, bo ta razlika obračunana pri poračunu.

Ceno električne energije v primerih doplačila razlike določa dobavitelj električne energije, s katerim imate sklenjeno pogodbo o samooskrbi. V skladu z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije pa se za količino porabljene in proizvedene elektrike, uporablja enotarifno merjenje (ET).

Več o delovanju sončnih elektrarn GEN-I Sonce v spodnjem videu.

NET metering po letu 2023

Sistem neto meritev, ki smo ga bili v Sloveniji vajeni od samih začetkov mikro sončnih elektrarn, je glede na usmeritve EU za nove lastnike sončnih elektrarn veljal le do 31. 12. 2023. Po tem datumu direktiva EU narekuje drugačen način obračunavanja samooskrbe. Za vse, ki se boste odločili za postavitev sončne elektrarne za samooskrbo v letu 2024 ali kasneje, bo veljal drugačen način obračunavanja električne energije.

Trajanje obračunskega obdobja in način obračuna dobavljene električne energije bosta prosto določena s pogodbo o samooskrbi in bosta v domeni posameznega dobavitelja električne energije. Omrežnina na proizvedeno in porabljeno energijo pa se bo plačevala skladno s splošnim aktom Agencije za energijo, ki ureja metodologijo obračunavanja omrežnine. Slednji uvaja obračun oziroma plačilo omrežnine za celotno količino električne energije, prevzete oziroma kupljene iz električnega omrežja.

Kako si zagotoviti sončno elektrarno in NET metering?

Vsi lastniki sončnih elektrarn, ki ste soglasje za priključitev sončne elektrarne pridobili v obdobju veljavnosti sistema NET metering, se vam ta sistem samooskrbe upošteva vse dokler boste uporabljali sončno elektrarno, za katero ste prejeli predmetno soglasje.

V primeru, da ste pravočasno do 31.12.2023 oddali vlogo za izdajo soglasja za priključitev za samooskrbo (ali pa jo je v vašem imenu oddala naša družba), je za zagotovitev upoštevanja sistema NET metering potrebno urediti priklop sončne elektrarne do 31.12.2024.

Novi lastniki sončnih elektrarn, ki vam bomo vlogo za izdajo soglasja na elektrodistribucijo oddali v letu 2024 ali kasneje, boste deležni novega načina obračunavanja samooskrbe.

Če vam je bil članek v pomoč, ga lahko delite na družabnih omrežjih, da ga vidijo še ostali, ki se zanimajo za prehod na samooskrbo.

Novice

13. 06. 2024
Izkoristite za kar 99,99 % nižje cene elektrike do začetka samooskrbe

Odločite se za postavitev sončne elektrarne z nami in s posebnim akcijskim cenikom elektrike GEN-I prihranite že pred priklopom vaše sončne elektrarne.

>Preberite več
10. 06. 2024
Celovita samooskrba: najboljši čas za sončno elektrarno je zdaj

V času naraščajočih potreb po trajnostni energiji in višjim življenjskim stroškom je odločitev za samooskrbo vse bolj privlačna izbira za gospodinjstva in podjetja.

>Preberite več
10. 06. 2024
Vračilna doba investicije v samooskrbo je še vedno zelo nizka

S subvencijo se investicija v sončno elektrarno lahko povrne že v 8 letih, sončno elektrarno s hranilnikom energije pa v 11 letih.

>Preberite več
Scroll