Icon Prejmite ponudbo Icon Pogosta vprašanja Icon Naš kontakt
Nazaj
Prejmite ponudbo

Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Oddajte povpraševanje za brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

GEN-I na 9. Srečanju OVE in SPTE proizvajalcev električne energije o naprednih storitvah zelene preobrazbe

13. 11. 2018

Na srečanju je bilo največ pozornosti namenjene negotovim razmeram na trgu z električno energijo, spremenjenim pravilom za pridobivanje državne pomoči ter predstavitvi storitev zelene preobrazbe: pametne polnilne infrastrukture in prilagajanja proizvodnje razpršenih virov.

Negotove razmere na trgu z električno energijo ter storitve zelene preobrazbe, ki so lahko odgovor nanje, so bile osrednja tema današnjega, že devetega letnega srečanja proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in soproizvodnje toplote ter električne energije (SPTE), ki ga je gostila Skupina GEN-I.

Prisotne je uvodoma pozdravil g. Martin Novšak, MBA, generalni direktor GEN energije, krovne družbe v skupini GEN. V nagovoru je predstavil pomen povezovanja proizvodnih enot električne energije ter prodaje in trgovanja, ki ga izvaja družba GEN-I. »S centrom vodenja proizvodnje skupine GEN pomembno optimiziramo in nadgrajujemo naše poslovanje,« je poudaril in dodal: »Uvrščamo se med investicijsko intenzivnejše skupine v državi, po izgradnji hidroelektrarne Brežice se pripravljamo na gradnjo hidroelektrarne Mokrice. Izvedli smo vrsto posodobitev v Nuklearni elektrarni Krško, spomladi smo zaključili izgradnjo novega plinskega bloka v Brestanici. Premišljeno investiramo tudi v vse obstoječe elektrarne in se usmerjamo v dolgoročno zagotavljanje zanesljive oskrbe slovenskih porabnikov z električno energijo po konkurenčnih cenah. Pri tem vseskozi ostajamo predani trajnostnim usmeritvam, z zavedanjem, da je podnebne cilje mogoče uresničevati le z energetsko mešanico, ki vključuje vse razpoložljive nizkoogljične tehnologije.«

Slika 1: Martin Novšak, MBA

Dr. Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja GEN-I, je poudaril, da so razmere na trgu zelo negotove, kar se odraža v velikem nihanju cen. »Trenutne cene električne energije na veleprodajnem trgu so v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta višje za približno 20 odstotkov. Vzrok za to so nekajkratne podražitve cen kuponov CO2 in primarnih energentov: nafte, premoga in zemeljskega plina. V zadnjih dveh mesecih se je strma rast cen, ki so jo sprožile še zelo slabe hidrološke in vetrovne razmere v Nemčiji, ustavila,« je pojasnil dr. Paravan.

Udeležencem je predstavil napovedi gibanja cen in priporočila tržnih analitikov. »Nekateri tehnični pokazatelji že kažejo na obrat trenda, kar lahko že proti koncu leta cene potisne na nižje ravni od sedanjih,« je ocenil dr. Paravan. Poslovnim partnerjem GEN-I je zagotovil, da jim bo Skupina GEN-I še naprej ponujala najboljše in najbolj inovativne storitve pri optimizaciji njihovih strategij prodaje električne energije.

Precej zanimanja je bilo tudi za spremenjena pravila pri pridobivanju državnih pomoči. »Spremenjeni sistem podpor ne dovoljuje dodelitve sredstev vsem investitorjem, ampak le tistim, katerih projekti proizvodnih naprav so bili predhodno izbrani v okviru javnega poziva investitorjem za izbor projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE za vstop v podporno shemo,« je poudarila mag. Alenka Domjan, vodja sektorja za obnovljive vire energije na Agenciji za energijo. Predstavila je tudi predloge agencije za spremembo pogojev javnih pozivov.

Velik izziv za proizvajalce električne energije iz OVE in SPTE je tudi elektro mobilnost. Mag. Bojan Žlender, vodja službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko na Ministrstvu za infrastrukturo, je predstavil strategijo razvoja prometa do leta 2030. »Promet je eden pomembnejših onesnaževalcev okolja, zato so pred nami veliki izzivi. Rešitve bomo lahko uveljavili le s sistemskimi ukrepi ob aktivnem sodelovanju vseh. Ključno vprašanje je, kako spremeniti potovalne vzorce in navade, zmanjšati število poti z lastnim avtomobilom na kratkih razdaljah, povečati aktivno mobilnost in poti, ki jih ne moremo opraviti drugače kot z osebnim avtomobilom, narediti okolju sprejemljivejše,« je dejal mag. Žlender.

»V viziji razvoja, ki je že podprta s prvimi piloti na področju avtonomne polnilne infrastrukture za električna vozila, vidimo velik potencial za razvoj novih poslovnih modelov. Vse to v povezavi s hranilniki energije ter mikroproizvodnjo iz sončnih elektrarn in hidroelektrarn ob hkratni uporabi naprednih energetskih tehnologij v kombinaciji z visokotehnološkimi IT rešitvami,« je v predstavitvi razvojnih aktivnosti Skupine GEN-I na področju elektro mobilnosti dejal Sandi Kavalič, vodja službe za upravljanje s tveganji GEN-I.

Slika 2: Sandi Kavalič

Poudaril je pomembnost zavedanja o prednostih, ki jih prinašajo nove rešitve in hkrati nakazal spremembe, ki bodo nadgradile konvencionalne energetske tehnologije: »Električni avtomobil je lahko hranilnik energije z veliko zmogljivostjo, s katero lahko napajate dom brez uporabe omrežja tudi do dva tedna,« je poudaril Kavalič. Proizvodnjo električne energije iz lastne sončne elektrarne je primerjal z odkritjem nafte na svojem dvorišču, ki na dolgi rok zagotavlja neodvisnost od gibanja cen energentov na trgu tako za potrebe ogrevanja kot mobilnosti.

»Pri razvoju rešitev se vedno bolj krepi vidik uporabniške izkušnje, predvsem pa vloga posameznika, gospodinjstev, skupnosti in večjih podjetij na ruralnih območjih, kar je vse pogoj uspešnega prehoda v nizkoogljično družbo. V družbi GEN-I smo prepričani, da bo dobra uporabniška izkušnja pri vožnji z električnimi vozili dodatno pospešila prehod iz konvencionalnih na električna vozila. Ob ustreznih rešitvah na strani proizvodnje, prenosa in lokalnega upravljanja z električno energijo in ob hkratni vključitvi hranilnikov pa bo ta prehod še hitrejši,« je napovedal Kavalič.

Da so elektroenergetski sistemi resnično na pragu velikih sprememb ugotavlja tudi dr. Rok Lacko, vodja oddelka za razvoj poslovanja GEN-I: »Vedno več električne energije je proizvedene iz obnovljivih virov, hkrati pa z zapiranjem klasičnih elektrarn izgubljamo fleksibilnost za uravnavanje omrežja. V prihodnosti bodo to vlogo deloma prevzemali odjemalci in proizvajalci, ki lahko postanejo aktivni udeleženci energetskega sistema.«

Slika 3: dr. Rok Lacko

S problematiko reševanja uravnoteženja proizvodnje in porabe električne energije se dr. Lacko ukvarja v štiri leta trajajočem mednarodnem raziskovalnem projektu FutureFlow, v katerem GEN-I sodeluje skupaj z enajstimi partnerji iz osmih evropskih držav. V projektu je bilo analiziranih več kot 600 potencialnih virov za prilagodljivo proizvodnjo energije ali odjema v štirih državah. S skupnimi 54 MW razpoložljive fleksibilne moči sistemskim operaterjem ponujajo vir za zagotavljanje ustrezne kakovosti in zanesljivosti delovanja elektroenergetskega sistema.

»Pozitivni učinki so bili vidni tudi na področju čezmejnega sodelovanja pri zagotavljanju sistemskih storitev, saj je optimizacija omogočala zniževanje stroškov sistemskih operaterjev prenosnega omrežja, hkrati pa je bil lastnikom prožnih zmogljivosti zagotovljen nov vir prihodkov,« je izpostavil dr. Lacko.

V zaključni razpravi so se dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I, dr. Dejan Paravan, mag. Bojan Žlender in mag. Alenka Domjan strinjali, da bo prihodnost v znamenju pametnih tehnologij in storitev, česar se morajo zavedati vsi akterji na elektroenergetskem trgu. Dr. Robert Golob je srečanje povzel z besedami: »Energetska revolucija je tik pred vrati. Razpršeni obnovljivi viri, elektromobilnost in flekibilnost na strani odjema so prihodnost svetovne energetike. Kot smo danes demonstrirali našim poslovnim partnerjem smo v GEN-I na to odlično pripravljeni. Pomembno je, da se v celotni slovenski energetiki pospeši tovrstne aktivnosti, saj bomo le tako uspešno izpeljali zeleno preobrazbo in se uvrstili med globalne zmagovalce energetske tranzicije.«

Slika 4: dr. Robert Golob

 

 Slika 5 (z leve): dr. Dejan Paravan, mag. Bojan Žlender, mag. Alenka Domjan

Po razpravi je Metron Inštitut v sodelovanju z GEN- I Sonce predstavil osnovne značilnosti Trajnostnega energetskega cikla in integracijo posameznega elementa mikro omrežja v energetski sistem. Trajnostni energetski cikel je element mikro omrežja, v katerega so vključeni baterijski zalogovnik v zgradbi, električna vozila (ne samo avtomobili) ter mikro elektrarna iz obnovljivih virov. Ta element mikro omrežja lahko deluje samostojno kot otočni energetski sistem, lahko pa je povezan z omrežjem in deluje kot kompenzator energije (shranjujejo se viški iz velikih obnovljivih virov energije). Trajnostni energetski cikel je inštitut Metron praktično demonstriral z naslednimi elementi: električni avtmobil FiatPanda 4x4 je predstavljal mikro omrežje s svojo baterijo, ki je delovala kot zalogovnik, predstavitev oddajanja energije za hišno uporabo pa je bila ponazorjena s kuhanjem kave iz avtomobilskega zalogovnika. 

Novice

08. 04. 2024
Nove subvencije za NET metering sončne elektrarne 2024

Javni poziv Borzena, ki smo ga vsi čakali. Nova nepovratna sredstva za investicije v samooskrbo.

>Preberite več
Ciscenje_ciscenje-soncne-elektrarne (naslovna) 27. 03. 2024
Čiščenje sončne elektrarne

Učinkovito čiščenje je sestavni del rednega vzdrževanja vaše sončne elektrarne, saj to na dolgi rok izboljšuje delovanje vaše sončne elektrarne in ji podaljšuje življenjsko dobo.

>Preberite več
25. 03. 2024
V Vrtojbi smo postavili našo prvo prostostoječo sončno elektrarno

22. marca 2024 je potekala uradna otvoritev nove prostostoječe sončne elektrarne v Vrtojbi.

>Preberite več
Scroll