Icon Prejmite ponudbo Icon Izračunajte prihranek Icon Pogosta vprašanja Icon Naš kontakt
Nazaj
Prejmite ponudbo

Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Oddajte povpraševanje za brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo.

Izračunajte prihranek

Svoj prihranek ob prehodu na samooskrbo lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

8. srečanje OVE in SPTE proizvajalcev električne energije

08. 11. 2017

Skupina GEN-I je danes v Krškem gostila letno, zdaj že 8. srečanje proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje toplote ter električne energije. Ključna tema tokratnega srečanja, ki se ga je udeležilo več kot 80 partnerjev, je bila zelo aktualna: predstavljeni so bili razlogi za velike premike na energetskem trgu v zadnjem letu in trendi na področju obnovljivih virov za 2018.

Prisotne je najprej pozdravil Jože Špiler, svetovalec generalnega direktorja družbe GEN energija, ki je v uvodnem nagovoru predstavil dosežke in usmeritve skupine GEN: »V izredno dinamičnem letu 2017 se je skupina GEN dodatno okrepila in z lastniškim spremembami v družbi GEN-I naredila pomembne korake na področju trgovanja. Z učinkovito koordinacijo proizvodnje vseh elektrarn v skupini smo uspešno obvladovali letošnje zahtevne hidrološke razmere. Intenzivno izvajamo pomembne investicije v nove proizvodne zmogljivosti iz obnovljivih in trajnostnih virov: zagnali smo hidroelektrarno Brežice, pripravljamo se na izgradnjo HE Mokrice ter v nadaljevanju tudi HE na srednji Savi, v Nuklearni elektrarni Krško smo izvedli številne prilagoditve na novo hidroelektrarno ter nadaljujemo z dodatnimi varnostnimi izboljšavami, tik pred zagonom pa je tudi nov plinski blok v Termoelektrarni Brestanica. Ob tem premišljeno investiramo tudi v vse obstoječe elektrarne in se usmerjamo v dolgoročno zagotavljanje zanesljive oskrbe slovenskih porabnikov z brezogljično električno energijo po konkurenčnih cenah.«

Leto 2017 se je začelo z velikimi spremembami, ugotavlja mag. Bojan Kumer, direktor prodaje GEN-I, ki je na današnjem srečanju povzel razmere na trgu električne energije z besedami: »Cena električne energije na veleprodajnem trgu je v zadnjih 12 mesecih zrasla za približno 30 %, kar je nedvomno dobra novica za vse proizvajalce električne energije, ki so bili v zadnjih petih letih soočeni z vztrajnim padanjem cen. Rast cen je posledica dviga cen fosilnih energentov, slabih hidroloških razmer v letošnjem letu in povečanega odjema kot posledice gospodarske rasti.«

»Smo v obdobju izjemno slabe hidrologije v jugovzhodni regiji, z najnižjim povprečnim pretokom Donave zadnjih 13 let, kar je posledica zelo hladne zime in podpovprečnih padavin. V takšnih razmerah se pokaže visoka odvisnost jugovzhodne Evrope od hidroloških razmer,« je razmere na trgih podrobneje analiziral mag. Boris Domanović, vodja oddelka za analitiko trga družbe GEN-I in zaključil s prognozo: »V leto 2018 tako počasi vstopamo s precej nizkimi hidro rezervoarji, kar vsaj na kratek rok ob visokih cenah okoliških trgov ne nakazuje možnosti večjega padca cen.«

To je samo nekaj dejavnikov, ki so in še bodo vplivali na obrat trenda gibanja cen navzgor, saj se ne glede na povečano porabo energije novih konvencionalnih enot v Evropi ne gradi. V takih razmerah na trgu in ob vse večji okoljski ozaveščenosti, je porast deleža obnovljivih virov v energetski bilanci EU nujna realnost, ki jo evropske države udejanjajo z različnimi zakonodajnimi prijemi in finančnimi spodbudami.

»Pritisk na cene električne energije, ki smo mu priča v zadnjem letu, pomeni, da so investicije v lastne proizvodne naprave za samooskrbo iz obnovljivih virov še bolj primerne. Ker v Sloveniji zaostajamo za ambicioznimi cilji pri rabi energije iz obnovljivih virov, bo nujno intenzivirati uvajanje samooskrbe tudi na področja večstanovanjskih stavb in poslovnih uporabnikov. Zato tvorno sodelujemo pri pripravi ustreznih regulatornih podlag z ministrstvom in ostalimi relevantnimi institucijami.« je izjavil dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I.

Kako bo zasnovan nov sistem podpor za proizvodnjo električne energije v Sloveniji, ki bo na dovoljen in stroškovno učinkovit način spodbujal investicije v obnovljive vire energije, sta v nadaljevanju predstavili mag. Duška Godina, direktorica Agencija za energijo in mag. Alenka Domjan, vodja sektorja za nadzor tržnih dejavnosti Agencije za energijo: »Ambiciozni cilji EU pri rabi energije iz obnovljivih virov, ki zavezujejo tudi Slovenijo, in za trg večinoma še zmeraj predraga proizvodnja »čiste« električne energije, so razlogi, zaradi katerih lahko investitorji tudi v prihodnje pričakujejo spodbude države. Stroškovna nesprejemljivost takšnih naložb brez državnih pomoči je namreč razlog, da so državne pomoči za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov na ravni EU dopustne tudi v prihodnje, vendar z nekoliko spremenjenimi pravili, ki zagotavljajo konkurenčnost. Tako je v prihodnje podporne sheme treba zasnovati na konkurenčnih postopkih izbire projektov, običajno imenovani tenderji ali avkcije, ki omogočajo učinkovit nadzor stroškov podpornih shem ter hkrati spodbujajo konkurenčnost med investitorji. Takšno spremembo podporne sheme je leta 2014 z novim Energetskim zakonom uveljavila tudi Slovenija, samo izvajanje sheme pa je bilo pogojeno z odobritvijo sprememb s strani Evropske komisije. Slednje je razlog, da je Agencija za energijo prvi javni poziv investitorjem za prijavo projektov proizvodnih naprav za vstop v podporno shemo objavila šele konec leta 2016, drugi je v teku, objava tretjega pa je predvidena v začetku prihodnjega leta.«

Da učinkovit sistem podpor pomembno vpliva na porast deleža obnovljivih virov v elektroenergetski bilanci, je znano dejstvo. Večji delež obnovljivih virov energije pa posledično zahteva tudi hitro odzivnost elektroenergetskega sistema na spremembe. Velikim centraliziranim proizvodnim enotam se namreč v vse večji meri pridružujejo razpršeni obnovljivi viri energije in aktivni odjemalci, ki bodo prevzemali tudi balansiranje sistema. Inovativne storitve, ki jih v tako spremenjenem okolju, poleg klasičnega odkupa energije, za proizvajalce obnovljivih virov energije ponuja Skupina GEN-I je predstavil Andrej Dernikovič, višji skrbnik ključnih strank družbe GEN-I: »Obnovljivi viri energije vplivajo tako na spremembo cen kakor tudi na spremembe vlog obstoječih akterjev v elektroenergetskem sistemu ter vpeljavo novih akterjev. Fleksibilnost proizvodnih enot predstavlja vir dodatnega zaslužka, ki bo z leti predstavljala vse pomembnejši delež v prihodkih proizvajalcev. In danes smo našim poslovnim partnerjem prvič predstavili storitev, s katero jim bomo te dodatne zaslužke tudi omogočili.«

Srečanje se je zaključilo z živahno razpravo na temo povedanega in zagotovilom, da bodo poslovni partnerji Skupine GEN-I še naprej deležni najboljših in najbolj inovativnih storitev za optimizacijo svojih strategij prodaje električne energije.

 

 

Novice

13. 06. 2024
Izkoristite za kar 99,99 % nižje cene elektrike do začetka samooskrbe

Odločite se za postavitev sončne elektrarne z nami in s posebnim akcijskim cenikom elektrike GEN-I prihranite že pred priklopom vaše sončne elektrarne.

>Preberite več
10. 06. 2024
Celovita samooskrba: najboljši čas za sončno elektrarno je zdaj

V času naraščajočih potreb po trajnostni energiji in višjim življenjskim stroškom je odločitev za samooskrbo vse bolj privlačna izbira za gospodinjstva in podjetja.

>Preberite več
10. 06. 2024
Vračilna doba investicije v samooskrbo je še vedno zelo nizka

S subvencijo se investicija v sončno elektrarno lahko povrne že v 8 letih, sončno elektrarno s hranilnikom energije pa v 11 letih.

>Preberite več
Scroll