Vaša nova samooskrbna rešitev

Informacije glede izgradnje vaše sončne elektrarne bomo pripravili skladno z novo zakonodajo o samooskrbi (Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije) in inovativnim modelom samooskrbe GEN-I.

Če že imate pridobljeno soglasje za priključitev za samooskrbo po sistemu NET metering, nam ga skupaj s svojimi podatki pošljite na
sonce@gen-i.si.

Na kateri objekt želite postaviti sončno elektrarno?

Phone Number
Zamenjavo uredite po telefonu s pomočjo naših prijaznih svetovalcev.